OldPain2Go

Pijn is niet anders dan een brandalarm. Door het juiste niveau van pijnvolume, zorgen we ervoor dat wij de meest geschikte actie ondernemen. Maar als de pijn blijft bestaan, terwijl het weefsel genezen is, hoe kunnen we dan weten of het goed genezen is? Als pijn blijft bestaan is er altijd een reden, maar vaak geen medische reden! Het onbewust brein reageert op wat het denkt dat de dreiging is, niet op wat de dreiging in werkelijkheid is. OldPain2Go is ontwikkeld om het onbewuste brein in de gelegenheid te stellen de noodzaak van de oude pijn opnieuw te beoordelen en dan te verminderen of te verwijderen.

Durf jij de eerste stap te zetten..?

© 2019 alle rechten voorbehouden